Články

Digitálne zvončeky a prístupové systémy
24.09.2008 | 09:31:38

V dnešnej rubrike „Panelstory" sa budeme zaoberať najnovšími trendmi v základoch komunikácie - zvončekovými systémami a prístupovými zariadeniami.

Ak si trochu všímate okolie, určite ste zachytili rýchlosť s akou sa mení jeho tvár. Prázdne plochy vypĺňajú, mnohokrát násilne, parkovacie miesta, polyfunkčné budovy, nákupné centrá... Staré budovy padajú, aby uvoľnili miesto svojim supermoderným kolegom. Taktiež rekonštrukcie, zatepľovacie práce, celková modernizácia exteriéru i interiéru - to všetko môžeme vidieť všade naokolo a nielen vo veľkomestách.

Je to súčasný trend, s ktorým automaticky prichádzajú aj súčasné technológie. Je jedno či sú to kancelárske stoličky, počítačové klávesnice, servery alebo len spinky na papier.

Neustále sa vyvíjajú novšie postupy a zariadenia, ktoré nám uľahčujú pracovnú náplň a vnášajú nám do života viacej komfortu.

V nasledujúcich riadkoch sa budeme zaoberať digitálnymi zvon­če­ko­vý­mi ­sys­témami a prístupovými ­zariadeniami.

Teda prejdime na tému ­o zvon­če­koch a hneď objasním zaujímavosť slovíčka „digitálnymi". Vynikajúco charakterizuje súčasnú modernú technológiu oproti predchádzajúcej analógovej, kde už len pri pohľade na zapojenie takejto schémy behá mráz po chrbte.

A to je len jeden z dôvodov, prečo sa automaticky uprednostňujú pred tým, čo sme poznali doteraz.

Pokúsim sa vám konkrétne predstaviť taliansku značku VIDEX, ktorá so svojimi trendovými zariadeniami ponúka presne to, čo sa požaduje. Elegantne uspokojuje tak náročných, ako aj menej náročných zákazníkov, dáva im rôzne možnosti a hlavne voľbu výberu.

Z môjho pohľadu obchodníka vidím dva tábory, pre ktoré sú tieto systémy nadmieru zaujímavé. Sú to montážne firmy, ktoré sa zaoberajú montážou takýchto zariadení a samotných koncových zákazníkov, ktorí majú požiadavky, potreby. Obaja ťažia z digitálnych systémov, a to hneď niekoľkokrát.

Aké sú výhody digitálnych zvončekových systémov?

Z pohľadu montážnej firmy je to ­urči­te ich menšia káblová náročnosť, čo sa ocení hlavne tam, kde je väčší počet telefonických účastníkov. Pri starších analógových zariadeniach spravidla platilo, že čo tlačidlo na vstupnom paneli, to ďalšia žila kábla medzi tlačidlom a telefónom. Takže, keď si predstavíte, že v jednom vchode máte až šesťdesiat obyvateľov, tzn. šesťdesiat žíl kábla len na prepojenie telefónov, plus napájanie systému a prenos ­sa­motnej komunikácie medzi vonkajším tablom a telefónmi... systém začína byť značne neprehľadný a množstvo kábla citeľne navyšuje cenu inštalácie.

Digitálne zvončeky sa napájajú a komunikáciu realizujú len po dvoch žilách kábla. Nevyžadujú si špeciálny typ kábla, postačí aj ten po ­predchá­dzajúcej inštalácii.

A práve týmto sa stala digitálna technológia žiadaná, ale súčasne aj neservisovateľná. Neservisovateľná - myslím tým, že hodím si to na stôl, vymením zopár odporov a zasa mi to bude fungovať.

Všetko sa integruje, zlučuje do menších rozmerov, nižšieho počtu, s cieľom byť výkonnejší ako predtým. Napríklad, keď ste mali pri klasickej analógovej technológii desať položiek, teraz, pri digitálnej, vám pre vyhotovenie videovrátnika postačí iba šesť.

Áno, mikrotechnológie a čipy nám uľahčujú život, no neumožňujú nám operovať v ich spleti až chaoticky zložitých a neprehľadných obvodoch. Má to aj svoju výhodu, manipulácia s týmito „digitálmi" ostáva len na profesionálnej úrovni. V prípade reklamácie sa automaticky vymieňa kus za kus. Nezaťažuje sa tým montážna firma ani koncový zákazník.

Zaujímavosťou je programovanie takéhoto digitálneho zvončekového ­sys­tému, kde prostredníctvom miniatúrnych prepínačov na hláske alebo telefóne sa systém nastaví presne tak, ako si želá zákazník.

Množstvo zaujímavých funkcií

Týmto sa dostávame k výhodám digitálnych zvončekov voči koncovému zákazníkovi. Hneď nadviažem na predchádzajúcu vetu, že digitálny systém ponúka omnoho viacej funkcií, ako jeho starší predchodca. Kon­krét­ne táto ­znač­ka je zaujímavá ­množ­stvom funkcií, ktoré ponúka svojim zákazníkom. Popri samotnej ­spo­ľah­livosti, bezproblémovej ­funk­čnosti komunikácie, ešte uvediem niekoľko zaujímavých funkcií, ktoré ­urči­te stoja za zmienku.

Základom je zazvonenie z jedného tlačidla na jeden telefón. Ale môžete túto vetvu rozšíriť o pripojenie viacerých telefónov, ktoré môžu/nemusia zvoniť pri stlačení toho istého jedného tlačidla na vonkajšom table. Sa­mo­zrej­me, interkomová komunikácia medzi týmito telefónmi je možná, záleží na vašej voľbe. Každý telefón má možnosť funkcie „súkromie", kde pri jej aktivácii nebude telefón zvoniť počas vami predvoleného času. Toto časové spektrum sa pohybuje rádovo od desiatok minút až po niekoľko hodín (15 min., 1 - 4 - 8 hod.). Audio aj videotelefóny majú možnosť nastavenia troch úrovní hlasitosti zvonenia. Videotelefóny sú automaticky rozšírené aj o nastavenie kontrastu a jasu obrazovky.

A presne tam, kde majú montážne firmy menej roboty s naťahovaním ­káblov, platia koncoví zákazníci menej za robotu a za materiál. Profit z digitálnych zvončekov je evidentný a je len otázkou času, kedy úplne nahradia zastaranú analógiu.

Keď spomínam zastaranú analógiu, stále mám namysli zvončekové ­sys­témy. No existujú priemyselné odvetvia, kde klasické technológie budú mať dominantné slovo (hudobný priemysel, školský s elektrotechnickým zameraním, hobby...).

Dizajn talianskej technológie

Doteraz som tento systém predstavoval viac-menej len z technického (elektronického) hľadiska. Skúsme sa pozrieť na túto taliansku technológiu aj z pohľadu dizajnu, modularity a jeho ďalších možností.

Môj osobný názor je, že dizajnéri zvládli svoju prácu na výbornú. Vyhotovenie vonkajších tabiel je v dvoch vzhľadových maskách, z ktorých si môže zákazník vyberať. Tieto dve vyhotovenia nie sú vzhľadovo podobné, teda ak ho neosloví jedno, druhé ho, naopak, môže očariť. Samozrejme, že ide tu aj o prístup zákazníka. Buď si ide kúpiť len nejaký „zvonček" a je mu to srdečne jedno aký, alebo sa pokúsi pozisťovať si o tejto problematike nejaké informácie. A verte tomu, že cez tieto informácie sa bude vedieť nastaviť presne tam, kam potrebuje. So získanými informáciami už vie narábať a vie si vybrať ­spome­dzi rôznych značiek, ich dizajnu, podľa ­toho, čo dokážu, versus jeho požiadavky, dostupnosť, poruchovosť, cena...

Vyskladanie vchodového tabla nie je problémom

VIDEX ako modulárny systém sa bez problémov prispôsobuje požiadavkám na počet tlačidiel (účastníkov). Slovo „modulárny" alebo aj „stavebnicový" označuje, že vyskladanie vchodového tabla nie je problémom. K dispozícii sú tlačidlové moduly s 2, 3, 4, 5 tlačidlami a ich násobky dvoma. A rôzny počet tlačidiel si automaticky žiada rôzne rozmery montážnych rámčekov. A aby toho nebolo málo, k dispozícii sú aj ich farebné vyhotovenia. Hliník, leštený hliník, biela farba, bronz, hnedá.

Od jedného až po 64 tlačidiel sa dokáže elegantne prispôsobiť priestoru na vchode. Ak by ste potrebovali smerovať tablo viacej do výšky ako do šírky, alebo naopak, nie je problém. A to buď pre montáž tabla na stenu, alebo pod omietku (do steny). Pre extrémne prípady, kde je väčší počet účastníkov (teda aj tlačidiel) na vchod ako 64, ­existujú integrované moduly s pamäťou.

Samotný integrovaný modul je len tak veľký, ako keby ste dali dva moduly nad seba. Do pamäte sa uložia všetci účastníci (obyvatelia), manuálne alebo príslušným softverom ­a prostredníc­tvom textového LCD displeja si môžete nalistovať požadované meno zo zoznamu a vyvolať ho. Opäť som spomenul slovo, ktoré pod sebou skrýva hlbší význam. Integrovaným modulom sa myslí zariadenie s viacerými funkciami zlúčenými do jednej elektroniky. Je

to už spomenutý LCD displej s možnosťou (aj bez) listovania v pamäti, s možnosťou kódového prístupu, s možnosťou vyzvonenia kódovou predvoľbou, kde pod číselnou kombináciou je uložené meno v zozname. A to všetko tak pre audio, ako aj pre video komunikáciu.

Bezslúchadlové telefóny

Stále sa držíme v duchu nadpisu tohto článku a inak tomu nebude ani pri telefónoch. Možnosti telefónov som spomenul pri výhodách, ktoré ponúka digitálna technológia ­zvon­čekových ­sys­témov. Podstatné delenie telefónov je podľa komunikácie na audio alebo video. Videotelefóny sa delia podľa zobrazovania na čiernobiele alebo farebné, s montážou na stenu alebo na stôl.

Pre náročnejších zákazníkov, ktorí presne vedia čo chcú, sú v ponuke bezslúchadlové telefóny. Komunikácia na zvoniacom telefóne sa aktivuje jedným stlačením tlačidla (to je ­na­miesto zdvihnutia slúchadla). Potom sa už uskutočňuje hovor bez ďalších potrieb niečo držať alebo tlačiť. Bez­slú­chad­lové telefóny sú dostupné tak vo vyhotovení audio, ako aj video.

Pri video hands-free telefónoch máte dokonca voľbu montáže na povrch alebo do steny. Montáž videotelefónu do steny oceníte hlavne v prípade, ak požadujete elegantné riešenie estetic-kého zlúčenia telefónu s okolitým ­priestorom. Konkrétne pri zapustenej montáži sa telefón ukladá do montážnej krabice, ktorá je lemovaná rámčekom. Rámček má jemne skosené hrany, takže tých pár milimetrov telefónu, ktoré trčia zo steny sú týmto eliminované a zapadajú do priestoru izby bez rušivých vplyvov. Tri možnosti farebného vyhotovenia samotných telefónov sa nezastavia ani pred problémom odtieňa stien či tapiet. Biela, strieborná a karbónová sú tri neutrálne riešenia ako opäť vyjsť zákazníkovi v ústrety.

A aby som dokončil myšlienku ­mož­ností tohto systému, dokáže pracovať nielen s množstvom telefónov, ale aj s množstvom vchodov. Ak si predstavíte, že desaťposchodový dom má 8 vchodov... prečo nie? Samozrejme, že otvára sa iba ten zámok na vchode, z ktorého bolo zazvonené.

Keďže som už nahlodal vchody a zámky, samotné telefóny majú servisné tlačidlá. Prínos týchto tlačidiel by som definoval ako možnosť doplnkového riadenia prídavných elektrických zariadení (osvetlenie, zámky, brány, garáž...), ale to je už vecou dohovoru s vašou montážnou firmou.

Súpravy digitálnych videovrátnikov

Doteraz sme sa držali vo sférach modularity, možnosti vyskladania digitálneho vrátnika pre rôzny počet užívateľov. Ale, čo ak bude mať niekto požiadavku na digitálneho videovrátnika, ktorý má mať len jedno tlačidlo (prípadne dve) na vchodovom table a jeden telefón (prípadne dva a viac)?

Taliansky výrobca ponúka KIT krabicové riešenia, kde sa nachádza všetko, čo potrebujete na vyskladanie takéto videovrátnika. Hlavné pozitívum takejto súpravy, popri dvojžilovom zapojení je, že sa ponúka ako jedna položka, tzn. cena je zaujímavejšia, ako keby sa

mal vrátnik vyskladať samostatne. S voľbou montáže vonkajšej hlásky (na povrch, pod omietku), snímania a zobrazovania video signálu (čiernobielo, farebne) a voľbou slúchadlového alebo hands-free videotelefónu sú tieto KIT krabicové riešenia veľmi prijateľné pre rodinné domy alebo aj objekty s predpokladaným rozšírením v budúcnosti.

Prístupový systém

A teraz sa konečne môžeme prehupnúť do druhej časti nadpisu a posvietiť si na zariadenie nazývané ako prístupový systém.

Tieto zariadenia nie sú bežne dodávané do novostavieb alebo obytných budov, väčšinou sa dodávajú až na priamy dopyt zákazníka.

Kontrolovaný prístup do objektu, pohyb osôb po objekte, priestory s obmedzeným právom prístupu, vzniknutá aktivita mimo rámec interných predpisov alebo kriminálna činnosť... to všetko môže byť dôvodom pre inštaláciu prístupového systému.

Na trhu je mnoho značiek, no my naďalej budeme rozoberať už spomínané talianske produkty. V tom istom dizajnovom vyhotovení, ako vchodové tablá pri zvončekových systémoch, si zákazník môže vybrať prístup ako rozšírenie zvončekového systému, alebo ako samostatné riešenie už k existujúcemu systému od iného výrobcu, alebo len čisto prístup. Prístupový systém delíme do troch skupín: kódový prístup, prístup prostredníctvom bezkontaktných médií a biometrický prístup.

Kódový prístup

Už z názvu je zrejmé, že kúzelnou formulkou „Sezam otvor sa" alebo „Abraka dabra" to nepôjde. Jed­no­znač­ne potrebuje poznať správnu kombináciu štyroch čísel od 0 do 9.

Kódové klávesnice majú buď priamo zabudovanú riadiacu jednotku, ktorá rozhodne o otvorení/neotvorení zámku, alebo bezpečnejšie riešenie je s riadiacou jednotkou, zvlášť namontovanou v interiéri objektu, kde je prepojená s vonkajšou kódovou klávesnicou.

K ďalším voľbám spomeniem možnosť výberu klávesnice s podsvietením tlačidiel, s možnosťou voľby počtu kódových kombinácií (2 - 60 - 100 kódov), počet riadených výstupov (zámkov), ktoré môžu byť dva alebo tri (napr. pri kóde 0034 sa otvoria dvere č. 1 a pri kóde 0067 dvere č. 2).

Bezkontaktný prístup

Takýto prístup sa realizuje ­plas­tovými kartami alebo príveskami na kľúče. Priložením takéhoto média k čítačke na vzdialenosť cca 5 - 7 cm vás riadiaca jednotka pustí alebo nie. Spomedzi výberu média môžete voliť medzi vzhľadom čítačky, ale aj medzi technickými parametrami riadiacich jednotiek. Medzi takéto parametre patrí kapacita pamäte, kde sa vkladajú identifikačné čísla prístupových médií (meno, čísla dverí, cez ktoré môže prechádzať, časové okno platnosti prechodu cez určité dvere, pamäť udalostí...), ale aj požadovaný počet dverí určených na riadenie prístupu. Pre predstavu uvediem maximum, ktoré sa dá riešiť takýmto ­sys­témom; 4000 identifikačných čipov a 120 prístupových dverí. Technickou zaujímavosťou je, že hodnota 120 prístupových dverí sa delí na 20 hlavných (externé alebo prístupové dvere do objektu) a na 100 vedľajších (interných alebo ďalších dverí v objekte).

Vyšší rad týchto systémov obsahuje poplachové výstupy po prekročení negatívnych prístupov, výstup do tlačiarne, kde sa každá aktivita v systéme automaticky vytlačí, možnosť zálohovaného napájania pre prípadné výpadky elektrickej energie a, samozrejme, je k dispozícii softver, prostredníctvom ktorého sa celá autorizácia prístupu uľahčuje.

Biometrický prístup

Je unikátna ­­a ne­za­meniteľná forma prístupu, ktorej čaro tkvie v rôznorodosti kož­ných obrazcoch na našich prstoch. Každý jedinec má identický obrazec, tzn. identický podpis.

Tieto čítačky spracovávajú (skenujú) ­odtlačky prstov buď prostredníctvom termo, alebo kapacitným senzorom. ­Kapa­cit­ný senzor mnohonásobne zvyšuje percento bezpečnosti vďaka svojej vyššej citlivosti. Tieto čítačky dokážu riadiť až tri relé výstupy (zámky), to znamená, napríklad ­jed­ným prstom viete otvárať jedny dvere, ďalším prstom druhé a tretím, tretie. Alebo máte jeden prst na všetky dvere. Podľa kapacity, ­respektíve množstva zamestnancov, alebo prstov, ktoré budete chcieť uložiť, si môžete vybrať čítačky s hranicou do 1000 alebo 3000 identifikačných ­odtlačkov. Čítačky sú vhodné aj do externých podmienok.

Ako novinku roku 2008 uviedol výrobca na trh moduly, ktoré mnohonásobne rozširujú záber riadenia a celkovú správu spomenutých prístupových systémov. Hlavné gro je v prenose komunikácie na zbernicu, cez protokol RS-485 alebo RS-232 (prípadne cez USB).

Tieto komunikačné protokoly sú veľmi podobné s digitálnym ­zvon­čekových systémom, kde sa komunikácia uskutočňuje tiež len po dvoch žilách kábla, avšak RS-485 sa využíva len ako forma prenosu dát. Konkrétne ide o dva moduly, ktoré cez RS-485 komunikujú s kódovými klávesnicami, s bezkontaktnými a s biometrickými čítačkami.

Tieto moduly slúžia ako vzdialený

ovládač výstupných relé (zámkov), čo je dobré v prípadoch, keď potrebujete riadiť dvere (brány, zámky) na väčšie vzdialenosti. Každý pokus o prístup na hociktorej čítačke alebo kódovej klávesnici vyhodnocujú tieto dva moduly. Alebo inak povedané, ak máte povolenie ­v sa­motnej bezkontaktnej alebo biometrickej čítačke (zadali ste správny kód), tento modul túto informáciu spracuje a on vám otvorí zámok, nie čítačka. A s príslušným softverom môžete tieto prechody sledovať, autorizovať samotné prístupové práva (zamestnanci, ­náv­šte­vy...). Hovoril som o dvoch moduloch, kde druhý dokáže toho viac; riadi otváranie zámkov, s použitím príslušného softveru môžete nastavovať časové prístupové pásma (od kedy do kedy je umožnený prístup), určovať konkrétne dvere, cez ktoré môže dotyčný prechádzať, nastaviť počet umožnených prechodov formou kreditu... Takýchto modulov môžete súčasne zapojiť až 16, čím v konečnom dôsledku spravujete až 64 prístupových čítacích zariadení (kódové kláv., bezkontaktné, biometrické čítačky).

Prenos informácií cez internet

A pretože žijeme v ére internetu, túto skutočnosť výrobca akceptuje a ponúka riešenie prenosu informácií aj cez túto platformu. Príslušným modulom konvertuje dáta zo zbernice RS-485 na TCP/IP protokol, to znamená internet. Takže nie je problémom vyššie uvedené možnosti správy prístupového ­sys­tému riešiť cez lokálnu sieť Ethernet alebo Internet.

Využitie týchto možností vidím hlavne v podnikateľských kruhoch s požiadavkou riadenia prístupu zamestnancov, kde sa požaduje viacstupňová priorita prechodov s okamžitou potrebou pridávať a meniť prístupové práva. V prístupe do obytných domov s viacerými vchodmi a podobne.

V závere by som zhrnul tento článok ako informačný blok, ktorého úlohou je priniesť trochu svetla do problematiky digitálnych zvončekových systémov a prístupových zariadení. Dúfam, že čitateľom, ktorým sa podarilo úspešne dočítať až sem, som nerozbúril vody pokojnej mysle ešte viac ako doteraz, ale naopak.

Každopádne, na slovenskom trhu je z čoho vyberať a verím, že každý dobrý obchodník vás spoľahlivo nasmeruje a kvalitne vám poradí.

S pozdravom váš obchodník...

Ing. Martin Marčánik, www.dsc.sk

Všetky ceny uvedené v € sú prepočítana konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk

2008 Všetky práva vyhradené